Na jarenlang verstoken te zijn van schaakonderwijs, trok de E.L.S dit schooljaar de stoute schoenen aan. In het kader van ‘brede schoolontwikkeling’ kon schaken niet ontbreken en dus zou deze activiteit nieuw leven ingeblazen worden! Aldus geschiedde.

Het enthousiasme was groot. 28 kinderen, van groep 3 t/m 8, werden over twee groepen verdeeld en kregen in twintig lessen de beginselen van het schaakspel geleerd. Als afsluiting van het seizoen werd op 15 april een officieel examen afgenomen. Het merendeel waagde zich aan het ‘Opstapje 2’, terwijl enkele gevorderde leerlingen  ‘Stap 1’ succesvol probeerden af te leggen.

Na een vakantie lang in spanning te hebben gezeten, kregen de schakertjes goed nieuws te horen: iedereen was geslaagd!

Groepsfoto

Bijzondere prestaties werden geleverd door Ruben en Timo (Opstapje 2) en Hugo en Vera (Stap 1). Zij haalden maar liefst een 9 voor het examen. Extra knap van Hugo en Vera, want zij stroomden pas halverwege het schooljaar in!

Deze leerling van groep 3 beseft nog niet zo goed wat hem zojuist is overkomen.

Na het succes van afgelopen jaar gaat de E.L.S. ook volgend jaar door met de schaaklessen. Wordt het aantal leerlingen van 28 overtroffen? 

Deze achtste-groepers verlaten de school in ieder geval met een schaakdiploma!