De inhoud van de lessen op basisscholen ziet er iets anders uit dan op clubs. Omdat veel leerlingen (nog) niet lid zijn van een schaakclub, zal er ook tijd ingeruimd worden om partijen tegen elkaar te spelen. Heel veel les volgen, zonder de theorie toe te passen in de praktijk, is immers niet zinvol. Een schaakles duurt meestal één uur en ziet er globaal als volgt uit:

De trainer start met een klassikale instructie en gebruikt hierbij een demonstratiebord of een digibord. Te denken valt hierbij aan een uitleg van een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld: hoe zet ik mat met een toren?), maar ook het bespreken van de door kinderen gespeelde partijen (partij van de week) of het behandelen van eerder gemaakte opdrachten kunnen aan de orde komen. Na de uitleg worden de leerlingen aan het werk gezet en zal de theorie getoetst worden. Dit kan zijn door het maken van opgaven (op papier of digitaal met Chessity), maar ook het uitspelen van stellingen is mogelijk. Er zijn tal van afwisselende werkvormen te bedenken, waardoor elke les weer een uitdaging is. Tot slot is er voldoende tijd over om een partij te spelen. Partijen kunnen, mits de leerlingen gevorderd zijn (meestal in de bovenbouwklassen), genoteerd worden. Prikkelend hieraan is dat  voorbeelden uit de praktijk in de les behandeld kunnen worden. De ervaring leert dat leerlingen dit zeer waarderen.

Schaakles op school kan zowel tijdens als na schooltijd plaatsvinden. Op diverse scholen is schaken een vak en krijgen de leerlingen huiswerk op. De leeftijd van de kinderen varieert van 6-12 jaar. Omdat kinderen vaak op scholen voor het eerst in aanraking komen met het schaken, is het gewenst dat de groepsgrootte niet boven de 14 leerlingen uitkomt. Zodoende is er voldoende ruimte om eenieder de persoonlijke aandacht te kunnen geven, die het nodig heeft. Uiteraard kunnen er meerdere groepen per school samengesteld worden. 

Het afleggen van een examen is een mooie afsluiting van de schaaklessen in een seizoen. Dit is geen verplicht onderdeel, maar de mogelijkheid om een diploma te halen kan een leuk extraatje zijn voor leerlingen. Kinderen zijn hier vaak erg trots op en daarbij kunnen ze aan vrienden en familie laten zien waar ze mee bezig geweest zijn. Daarbij is het halen van een diploma vaak een stimulans om door te gaan met schaken.

Ook voor BSO’s kan schaken natuurlijk een interessante activiteit zijn om in te voeren. De opzet van een schaakles is vergelijkbaar met hoe die op een basisschool gegeven wordt.

Geïnteresseerd en bevindt uw school of BSO zich in de regio Leiden? Neem dan contact op met Schaakeducatie.nl en informeer naar de mogelijkheden.