Lezingen

Als afgestudeerd psycholoog zal Frank Erwich zijn kennis op dit vakgebied ook toepassen op het schaken. Door middel van lezingen aan schaakclubs, scholen en bedrijven worden psychologische processen die een rol spelen in het schaken onder de aandacht gebracht. Een onderscheid kan gemaakt worden in twee soorten lezingen:

• Specifiek/Schaaktechnisch. Aan de hand van partijfragmenten worden psychologische kwesties aan de kaak gesteld.
• Algemeen. Bespreking van verschillende denkprocessen die bij het schaken een belangrijke rol spelen (bijvoorbeeld aandacht/concentratie, geheugen en beslissingsvaardigheid).

Bent u geïnteresseerd in een lezing over schaken, maar heeft u andere ideeën over de invulling hiervan? Wees niet ongerust: aanpassingen zijn mogelijk! Laat deze kans dus niet onbenut en neem contact op.